Een veilig gevoel

Camerabewakingssystemen

Het ontwerpen van een doelgericht video-observatiesysteem én het op de juiste manier plaatsen en inregelen hiervan is specialistenwerk. Video-observatie is een beveiligingstechnisch vakgebied dat op dit moment een snelle ontwikkeling doormaakt. Digitale analyse, digitale opslag en transmissie van videobeelden maken nieuwe beveiligingsconcepten mogelijk, bijvoorbeeld voor de bewaking op afstand van panden of terreinen en de verificatie van alarmmeldingen.

Axis Camera

Het doel van een video-observatiesysteem (CCTV systeem) is, om vanuit een bepaalde plaats visueel andere plaatsen te controleren en eventueel te registreren. Het is zo mogelijk om meerdere plaatsen te controleren, zelfs onder omstandigheden waar het menselijk oog niet toereikend is, bijvoorbeeld in het donker. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen observeren en identificeren.

Waar camera`s?

Op- en overslagbedrijven, transport- bedrijven, winkels en andere plaatsen waar attractiviteit aanwezig is dienen voorzien te zijn van camera's. Ook in stads- en dorpskernen, openbare gebouwen, het openbaar vervoer, stations, etc. komen we steeds vaker bewakingscamera's tegen. Een video-observatiesysteem geeft u niet alleen de mogelijkheid om calamiteiten te voorkomen of de daders te registreren, maar werkt uiteraard ook preventief.

De keuze

De keuze van het type camera is sterk afhankelijk van de situatie én van wat men wenst waar te nemen. Bijvoorbeeld: buiten kan een camera in een weerbestendige behuizing worden geplaatst en voorzien worden van een lichtregeling in verband met het wisselende licht. Ook bij een geringe aanwezigheid van licht kan een camera de situatie duidelijk weergeven. In bepaalde gevallen, waar bijvoorrden wbeeld geen detectie geïnstalleerd kan worden, is het mogelijk een camera te plaatsen die zelf naar aanleiding van een beeldwijziging een melding kan genereren.

hikvision

Identificatie

Bij camera's die geplaatst worden voor identificering kan het zeer wenselijk zijn om dit middels kleurencamera's uit te voeren. In geval van aanmelding door een persoon, of een melding vanuit een detectiesysteem kan direct lokaal waargenomen wat er plaatsvindt, tevens kan een en ander op een centrale plaats worden weergegeven. Op bijvoorbeeld meldingen uit het persoonsbeveiligings-, brandmeld-, of inbraaksignaleringssysteem kan dan de juiste, passende actie ondernomen worden.